our response to COVID-19 -->

Elisa Open Frame White Crystal Pendant Necklace
Elisa Open Frame White Crystal Pendant Necklace
Elisa Open Frame White Crystal Pendant Necklace
Elisa Open Frame White Crystal Pendant Necklace
Elisa Open Frame White Crystal Pendant Necklace

Elisa Open Frame White Crystal Pendant Necklace

Regular price $48.00 Sale